Komplexné IT služby pre obecné úrady a školy

Starostlivosť pod jednou strechou

Zabezpečujeme komplexnú správu obecných a školských informačných technológií. Nepotrebujete už viac na rýchlo hladať rôznych odborníkov, ktorí vám vyriešia niektorú časť vašich informačných technológií a systémov. U nás máme odborníkov na všetky špecializácie v oblasti IT, pod jednou strechou...

Ušetríme vám peniaze

Garantujeme úsporu financií vynaložených na IT a telekomunikačné služby. Sme si tým istí!!! Na základe prieskumu z verejne dostupných informácií povinného zverejňovania zmlúv a faktúr sme zistili, že viac než 80% obcí a škôl nakupuje IT produkty priemerne o 17% drahšie, než je bežná koncová cena. U nás to máte naopak... dáme vám zľavu z koncovej ceny!!!

tím odborníkov

Náš tím tvoria IT špecialisti s viac ako 20 ročnými skúsenosťami. Neustále školenia a certifikácie technikov zaručujú profesionálny prístup k moderným technológiám a systémom. Pracujeme odborne a rýchlo, preto sa nemusíte obávať, že technik sa bude učiť na vašom probléme, za vaše peniaze...

Garancia riešenia

Zmluvne garantovaný čas nášho príchodu, pre riešenie vašej požiadavky. Nemusíte sa obávať, že v prípade problému budete stáť s prácou a čakať niekoľko dní, pokiaľ niekto príde. V určitých lokalitách vieme zmluvne garantovať reakčný čas pre osobný servisný zásah u vás do 2 hodín od nahlásenia požiadavky...

balík služieb pre obecný úrad

Údržba počítačov

Udržujeme vaše počítače v 100% stave. Zabezpečujeme konfigurácie, pravidelné aktualizácie, čistenie a opravy. V prípade potreby bezplatne zapožičiame počítač na čas potrebný pre opravu.

Údržba tlačiarní

Pravidelné čistenie tlačiarne je základ pre jej dlhú životnosť. Pravidelnou údržbou dokážeme predĺžiť životnosť tlačiarne o viac než 5 rokov. V prípade potreby bezplatne zapožičiame tlačiareň na čas potrebný pre opravu.

Údržba siete

Kvalitné pripojenie počítačov do siete, či už káblom alebo bezdrôtovo cez WiFi je základom pre správne fungovanie dnes už väčšiny sieťových aplikácií. Postaráme sa o to, aby vaša sieť fungovala rýchlo a bez výpadkov.

Kamerový systém

Kamerový systém je už dnes súčasťou takmer každej obce. Nie vždy však funguje správne a jeho nefunkčnosť býva odhalená práve vtedy, keď je potrebné získať nejaký záznam. Zabezpečíme aby bol váš kamerový systém funkčný nepretržite.

Obecný rozhlas

Riešenie problémov s obecným rozhlasom je rutina každej obce. Staré rozvody a technológie, ktoré presiahli svoju životnosť niekoľko násobne vyberajú svoju daň. Dokážeme vám pomôcť aj bez investície do výmeny celého systému. Máme riešenie...

Podpora pre SW

Obecné úrady využívajú pre svoj chod rôzny software od rôznych vývojárov. Je úplne normálne, že bežný používateľ nedokáže každý tento software spravovať, kvalitne nastaviť a hlavne bezpečne zálohovať. Bežným následkom býva strata niekoľkoročných dát bez možnosti obnovy. Toto s nami nehrozí, zálohujeme aj zálohy...

Multimédiá

Či už sa jedná o obyčajný TV, rádio alebo projektor, všetko vyžaduje svoju predpísanú údržbu. Tá býva bohužiaľ z dôvodu vyťaženia zamestnancov zanedbaná a spôsobuje skrátenie životnosti technológií. Vedieme evidenciu údržby a žiadne zariadenie nezostane bez povšimnutia.

El. hlasovanie

Väčšie obce, ktoré využívajú elektronické hlasovacie zariadenia, určite poteší naša podpora v prípade poruchy alebo nutnosti konfiguračných zmien v systéme elektronického hlasovania. Dokážeme tiež zabezpečiť, aby bolo hlasovanie zverejnené online na vašej obecnej stránke alebo súčasťou živého videa na web stránke.

Web stránky

Web stránka obce je dôležité informačné médium pre občanov obce. Web stránku majú dnes takmer všetky obce, avšak nie vždy v stave, aby plnila svoj účel. Dôvodom je nie len zanepráznenosť zamestnancov ale aj zložitá editácia stránok, ktorú nie každý zvládne. Pomôžeme vám s vašou obecnou web stránkou, aby plnila svoj účel...

Záloha dát

Najdôležitejší bod našej podpory, bod ktorý musí byť splnený počas našej prvej návštevy u vás - záloha dát. Najčastejší problém straty dát vzniká poškodením pamäťového média, užívateľskou chybou alebo krádežou počítača aj dátami. Preto vám ako prvé nastavíme komplexné zálohovanie všetkých dát a aby to nebolo málo, budeme zálohovať aj zálohy...

Cloud služby

Integrujeme do vašej obce moderné cloud riešenia, ktoré zjednodušia vašu prácu. Dáta a kancelársky software môžete mať k dispozícii nech sa nachádzate kdekoľvek, stačí sa len prihlásiť. V súčasnosti využíva cloudové služby čoraz viac obecných úradov, z dôvodu práce z domu alebo mimo úrad.

Live stream

Zabezpečíme živé video na obecnej stránke, či už nepretržité z verejných priestranstiev obce alebo príležitostné zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, prípadne z inej obecnej akcie. Živé video umožní vašim občanom sledovať dianie v obci.

Kontroly a revízie

Kotrola a revízia elektrických spotrebičov je povinnosť, na základe MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a, §13b Z.z. za použitia normy STN 33 1610:2002. Možno si to ani neuvedomujete, ale táto povinnosť sa vzťahuje aj na obce a školy. Každý jeden elektrický spotrebič, či už je to počítač, tlačiareň, mikrovlnka, kanvica alebo stolná lampa, musí byť periodicky kontrolovaný a mať platnú revíziu, inak porušujete zákon. Kontrolujeme vaše spotrebiče pravidelne podľa harmonogramu, preto nemusíte na nič myslieť.

Telekomunikácie

Viac ako 80% obcí platí za telekomunikačné služby rôznym operátorom nevýhodné mesačné poplatky. Či už sa jedná o Internetové pripojenie, pevnú linku alebo mobilný paušál, niektoré obce platia za tieto služby aj o 300% viac než je bežná cena. S nami sa to zmení... Pomôžeme vám s výberom výhodného a spoľahlivého operátora, nastavíme vhodné programy a budete platiť minimálne mesačné poplatky za telekomunikačné služby.

Nákup tovaru

Okrem toho, že u nás nakupujete informačné technológie za ceny nižšie, než bežné koncové, určite vás poteší aj ich rýchla dodávka. Evidujeme inventár vašich zariadení a neustále držíme na sklade spotrebný materiál pre vaše zariadenia. Ak nám zavoláte, že potrebujete toner do vašej tlačiarne, máme ho na sklade a doručíme vám ho do pár hodín. Nestrácate čas zadovážením chýbajúceho spotrebného materiálu a venujete sa svojej práci.

balík služieb pre školu

Údržba počítačov

Udržujeme vaše počítače v 100% stave. Zabezpečujeme konfigurácie, pravidelné aktualizácie, čistenie a opravy. V prípade potreby bezplatne zapožičiame počítač na čas potrebný pre opravu.

Údržba tlačiarní

Pravidelné čistenie tlačiarne je základ pre jej dlhú životnosť. Pravidelnou údržbou dokážeme predĺžiť životnosť tlačiarne o viac než 5 rokov. V prípade potreby bezplatne zapožičiame tlačiareň na čas potrebný pre opravu.

Údržba siete

Kvalitné pripojenie počítačov do školskej siete, či už káblom alebo bezdrôtovo cez WiFi je základom pre správne fungovanie dnes už väčšiny sieťových aplikácií. Postaráme sa o to, aby vaša sieť fungovala rýchlo a bez výpadkov.

Kamerový systém

Kamerový systém je už dnes súčasťou takmer každej školy. Nie vždy však funguje správne a jeho nefunkčnosť býva odhalená práve vtedy, keď je potrebné získať nejaký záznam. Zabezpečíme aby bol váš kamerový systém funkčný nepretržite.

Školský rozhlas

Riešenie problémov školského rozhlasu je častá požiadavka každej školy. Či už sa jedná o káblový rozhlas alebo bezdrôtový rozhlas, u každého sa občas vyskytne porucha. Máme bohaté skúsenosti nie len s inštaláciami moderných školských rozhlasov, ale aj s opravami tých starších. Stačí zavolať...

Podpora pre SW

Každá škola používa pre svoju výučbu a chod školy rôzny software od rôznych vývojárov. Je úplne normálne, že bežný používateľ nedokáže každý tento software spravovať, kvalitne nastaviť a hlavne bezpečne zálohovať. Bežným následkom býva strata niekoľkoročných dát bez možnosti obnovy. Toto s nami nehrozí, zálohujeme aj zálohy...

Multimédiá

Či už sa jedná o obyčajný TV, rádio, projektor alebo pokročilé IKT ako napríklad interaktívna tabuľa, 3D tlačiareň, vizualizér alebo dotykový panel, všetko vyžaduje svoju predpísanú údržbu. Tá býva bohužiaľ z dôvodu vyťaženia zamestnancov zanedbaná a spôsobuje skrátenie životnosti technológií. Vedieme evidenciu údržby a žiadne zariadenie nezostane bez povšimnutia.

Dochádzkový systém

Čoraz viac škôl využíva elektronický dochádzkový systém. Ak ho už vaša škola má, vieme vám ho spravovať. Ak ho vaša škola nemá, môžeme vám elektronický dochádzkový systém dodať a nainštalovať.

Web stránky

Web stránka školy je dôležité informačné médium pre rodičov detí navštevujúcich školu. Web stránku majú dnes všetky školy, avšak nie vždy v stave, aby plnila prezentačný a informačný účel. Dôvodom je nie len zanepráznenosť zamestnancov ale aj zložitá editácia stránok, ktorú nie každý zvládne. Pomôžeme vám s vašou školskou web stránkou, aby plnila svoj účel...

Záloha dát

Najdôležitejší bod našej podpory, bod ktorý musí byť splnený počas našej prvej návštevy u vás - záloha dát. Najčastejší problém straty dát vzniká poškodením pamäťového média, užívateľskou chybou alebo krádežou počítača aj dátami. Preto vám ako prvé nastavíme komplexné zálohovanie všetkých dát a aby to nebolo málo, budeme zálohovať aj zálohy...

Cloud služby

Integrujeme do vašej školy moderné cloud riešenia, ktoré zjednodušia prácu učiteľov. Microsoft 365 je najviac používané cloud riešenie pre školy, umožnujúce kvalitné dištančné vyučovanie, ktoré sa stalo populárne v pandemickej dobe. V súčasnosti využíva cloudové služby čoraz viac škôl a dokážeme vám s tým pomôcť.

Live stream

Zabezpečíme živé video na stránke školy. Živé video umožní rodičom detí navštevujúcich školu, sledovať verejné školské aktivity, ktorých sa nemôžu osobne zúčastniť (napr. pre pandemické opatrenia). Živé video nemusí byť len z priestorov školy, ale aj napríklad z rôznych súťaží žiakov konajúcich sa mimo školu.

Kontroly a revízie

Kotrola a revízia elektrických spotrebičov je povinnosť, na základe MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a, §13b Z.z. za použitia normy STN 33 1610:2002. Možno si to ani neuvedomujete, ale táto povinnosť sa vzťahuje aj na školy. Každý jeden elektrický spotrebič, či už je to počítač, tlačiareň, interaktívna tabuľa, mikrovlnka, kanvica alebo stolná lampa, musí byť periodicky kontrolovaný a mať platnú revíziu, inak porušujete zákon. Kontrolujeme vaše spotrebiče pravidelne podľa harmonogramu, preto nemusíte na nič myslieť.

Telekomunikácie

Viac ako 60% škôl platí za telekomunikačné služby rôznym operátorom nevýhodné mesačné poplatky. Či už sa jedná o Internetové pripojenie, pevnú linku alebo mobilný paušál, niektoré školy platia za tieto služby aj o 300% viac než je bežná cena. S nami sa to zmení... Pomôžeme vám s výberom výhodného a spoľahlivého operátora, nastavíme vhodné programy a budete platiť minimálne mesačné poplatky za telekomunikačné služby.

Nákup tovaru

Okrem toho, že u nás nakupujete informačné technológie za ceny nižšie, než bežné koncové, určite vás poteší aj ich rýchla dodávka. Evidujeme inventár vašich zariadení a neustále držíme na sklade spotrebný materiál pre vaše zariadenia. Ak nám zavoláte, že potrebujete toner do vašej tlačiarne, alebo iný spotrebný materiál, máme ho na sklade a doručíme vám ho do pár hodín. Nestrácate čas zadovážením chýbajúceho spotrebného materiálu a venujete sa svojej práci.

Často kladené otázky

Naše služby poskytujeme pre všetky obce a mestá v nasledovných okresoch:

 • okres Trnava
 • okres Galanta
 • okres Hlohovec
 • okres Nitra
 • okres Topoľčany
 • okres Piešťany
 • okres Nové Mesto nad Váhom
 • okres Myjava
 • okres Trenčín
 • okres Bánovce nad Bebravou
 • okres Partizánske

Reakčný čas (SLA), je zmluvne garantovaný čas, do ktorého sa zaväzujeme riešiť vašu požiadavku

Reakčný čas je možné dohodnúť v určitých okresoch aj do 2 hodín od nahlásenia požiadavky, avšak je to finančne nákladnejšie. Rýchle rekčné časy sú výhodné skôr pre obecné organizácie, ktoré produkujú zisk a prípadná porucha IT by im spôsobovala finančné straty.

Nie je to obmedzené. V rámci zmluvného vzťahu vám zabezpečujeme pravidelnú revíziu všetkých nami dodaných elektrických spotrebičov podľa platných vyhlášok a noriem.

Áno, pokiaľ nemáte zájem o komplexné služby ktoré poskytujeme v rámci výhodných balíkov, môžeme sa dohodnúť len na čiastočnej spolupráci a poskytovať vám len služby ktoré potrebujete.

V prípade iných otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi vám zodpovieme…