Naše služby pre obce, mestá a školy poskytujeme v nasledovných okresoch

Kontakt

Obchodné oddelenie

tel.: +421 905 539 003
mai: info@iobec.sk

Technické oddelenie

tel.: +421 905 399 284
mai: podpora@iobec.sk

Poskytovateľom služby iObec.sk je spoločnosť TELCO IT s.r.o.